Usluga slanja seminarskog rada je besplatna. Za sva uputstva kako doći do rada možete pročitati ovde :

Da biste došli do nekog od seminarskih radova sa našeg sajta potrebno je da nam pošaljete jedan Vaš rad (1 za 1) na mejl : info@seminarskirad.com u kome ćete navesti tačan redni broj i nazive rada/radova koje želite da Vam pošaljemo (rad/radovi se moraju nalaziti na sajtu, odnosno moramo ih posedovati).

Nakon prijema vašeg mejla, očekujte naš odgovor najkasnije u roku od 24h.

Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 24h, pošaljite nam mail sa vašom alternativnom e mail adresom, jer se može desiti da ne možemo da pošaljemo radove na prvu adresu.

Zatvori X
prevod servis
leto u grckoj 2014

Seminarski rad